Tỉnh Bang Saskatchewan

Chương trình định cư Tỉnh bang Saskatchewan

Chương trình đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) là chương trình nhập cư chính của tỉnh bang Saskatchewan. Thông qua chương trình này, những người nhập cư tiềm năng mà tỉnh bang có nhu cầu có thể nhận được giấy chứng nhận đề cử tỉnh bang Saskatchewan, sau đó họ có thể nộp đơn xin thường trú nhân Canada với Bộ Di Trú Canada (IRCC).

Xem thêm
Zalo
Hotline