Tỉnh Bang New Foundland Và Labrador

Chương trình định cư Tỉnh bang New Foundland và Labrador

NL PNP là một chương trình đề cử tỉnh bang Newfoundland và Labrador, mở ra với mục đích thu hút các công dân ngoại quốc có ý định nhập cư về tỉnh bang Newfoundland và Labrador sinh sống và làm việc. Các ứng viên nhận được đề cử theo chương trình đề cử tỉnh bang ( PNP) có thể nhận được Lời mời nộp đơn (ITA) thường trú tại Canada.

Xem thêm
Zalo
Hotline