Prince Edward Island (Đảo Hoàng Tử)

Chương trình định cư Đảo Hoàng Tử (Prince Edward Island)

Chương trình Di trú Dành cho Lao động kỹ năng được thiết kế nhằm thu hút lao động kỹ năng từ ngoài Canada, đến làm việc tại Đảo Hoàng tử. Các nhà tuyển dụng tại đây cần phải được chấp thuận từ Văn phòng Di trú, trước khi đưa ra lời mời công việc. Nhà tuyển dụng sẽ cung cấp cho ứng viên một thư hỗ trợ. Ứng viên sẽ sử dụng thư này để xin giấy phép lao động. Sau đó, người lao động sẽ làm hồ sơ nộp xin thường trú nhân (PR).

Xem thêm
Zalo
Hotline