Giám hộ

Dịch vụ giám hộ

Bộ Di Trú Canada yêu cầu các du học sinh chưa đủ 18 tuổi, khi sang học tập tại Canada phải có người giám hộ để giám sát cuộc sống học tập và sinh hoạt hằng ngày. Người giám hộ theo Luật phải là Thường trú nhận tại Canada hoặc là Công dân Canada từ 25 tuổi trở lên. Người giám hộ sẽ đóng vai trò là "cha mẹ" của các em tại Canada. Họ có trách nhiệm bảo vệ và giám sát sự an toàn thân thể, sinh hoạt và học tập của học sinh trong thời gian các em ở Canada.

Xem thêm
Zalo
Hotline